Behandling med afhængighedsskabende lægemidler

BEHANDLING MED AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER KRÆVER TÆT KONTROL VED FREMMØDE TIL KONSULTATION I KLINIKKEN VED HVER RECEPT.

Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr. 9264 af 10/6-2013 præciseret regler for ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det drejer sig blandt andet om smertestillende lægemidler fra morfin-gruppen samt angstdæmpende lægemidler og sovepiller fra benzodiazepin-gruppen. Det er lægemidler som kan give en fysisk og psykisk afhængighed ved længere tids brug. Derved kan behovet for lægemidlet blive gradvis optrappet, idet medicinen ikke virker så godt mere og det kan samtidig give abstinenssymptomer at stoppe med medicinen. Det kan meget nemt ende med et uhensigtsmæssigt og skadeligt forbrug af medicinen. Medicinen virker desuden sløvende på sanserne og der er begrænsninger i tilladelsen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Det er derfor bekendtgjort fra Sundhedsstyrelsen at : Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr. telefon.