Priser

Priser, excl. moms

Motorattest til kørekort   under 70 år/over 70 år 400/450 kr
Privatkonsultation, gruppe 4 600 kr
Privat telefonkonsultation 150 kr
Mulighedserklæring 500 kr
Frihåndsattest til arbejdsgiver vedr. sygefravær 500 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.