Introskrivelse med program for uddannelseslæger

LÆGERNE I OSTED APS

Møllegårdsvej 1 Osted

4000 Roskilde

Tlf. 46 49 74 66

 

E-mail: lhosted@lhosted.dk

http://www.lægerneiosted.dk¨

 

Kære nye kollega.

 

Velkommen i lægehuset, vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

 

 

Vi er:
Charlotte Frølund, speciallæge i almen medicin, kandidat 1992, direktør i Lægehuset ApS

Helene Spielberg Andersen, speciallæge i almen medicin, kandidat  2009,  direktør i Lægehuset ApS.

Lene Holst Nygaard, speciallæge i almen medicin, kandidat  2004 , direktør i Lægerne i Osted Aps.

Maiken Vestergaard,  speciallæge i almen medicin, kandidat 2012, fastansat læge hos Lægerne i Osted ApS

Dorthe Helbæk, sekretær, 30 t. pr. uge

Stine Trojahn, sygeplejerske, 31 t. pr. uge

Henriette Andersen, sygeplejerske, 31 t pr. uge

Mette Bager, sygeplejerske, 14  t. pr. uge, flexjob

Hanne Normann Rasmussen,  Laborant, 32 t pr. uge

Rengøring,  havemand mv.

 

SE I ØVRIGT VORES HJEMMESIDE, HVOR DU OGSÅ KAN SE BILLEDER AF OS:

http://WWW.LÆGERNEIOSTED.DK

 

LÆGEHUSET

 

Praksis er beliggende i et landsby-/landområde i Lejre Kommune, 10 km syd for Roskilde. Den geografiske beliggenhed gør, at vi betjener borgere i områderne Osted, Tolstrup, Viby Sjælland, Lejre, Hvalsø, Øm, Glim og vestlige del af Roskilde, dvs. trods kommunesammenlægning arbejder vi med borgere fra 4 kommuner: Især fra Lejre og

 

Roskilde, men også fra Ringsted og Køge kommuner med hvad dertil hører af institutioner og plejehjem.

 

For tiden i alt ca.6300  patienter, i kompagniskabet. Vi har åbent for tilgang.

 

Der har fra 1955 været lægepraksis i Osted området – først med solopraksis med adresse på Byvejen, og fra 1970 kompagniskabspraksis i det nuværende lægehus, som er en modulbygning  udviklet til lægehus, da de første kompagniskaber opstod.

 

Det ca. 300 kvadratmeter store hus er indrettet med handicapvenlig adgang, venteværelse, sekretariat og laboratorium, 8 konsultationsrum, til laborant, læger og sygeplejersker. . Konsultationsrum til sygeplejerske, fungerer også som akutrum til skadestuebehandling.

Endvidere  spisestue/konferencerum. Derudover 3 toiletter, omklædning og  badefaciliteter.

 

Praksis har haft edb-journaler siden 1993.  Vi arbejder på at afskaffe det gamle papirjournalarkiv.   Vi bruger praksissystemet XMO.

 

 

UDDANNELSE

 

Lægehuset Osted ApS søger at leve op til begreberne god klinisk praksis – god almen medicinsk praksis.

 

Vi prøver at leve op til de målsætninger for behandling og videreuddannelse, der er sat af dels Sundhedsstyrelsen, dels Dansk Selskab for Almen Medicin, men også af special-lægeselskaberne, ligesom vi tilstræber et godt samarbejde med verden omkring os.

 

Du kan – hvis du ikke allerede har været forbi DSAM´s hjemmeside  http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/ – med fordel lære mere om uddannelsesplaner og om speciallægeuddannelsen ved at læse målbeskrivelserne for e enkelte dele af uddannelsen. På hjemmesiden findes link til DSAM´s hjemmeside med

 • alle relevante informationer angående uddannelsen som almen mediciner samlet.
 • en kalender med mødedatoer for eks. temadage/introdage for dig
 • en beskrivelse af forskningstræning og obligatoriske specialespecifikke kurser.

 

Målbeskrivelse,Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse findes på:

Logbog.net   samt på

http://www.laegeuddannelsen.dk/kbu/generelt-om-klinisk-basisuddannelse.html

PRAKTISKE FORHOLD

 

Vores EDB system (XMO) indeholder allehånde informationer om samarbejdspartnere: (læger/fysioterapeuter/hospitaler/fodterapeuter/hjemmepleje/psykologer, etc.) i overskuelige databaser, ligesom telefonlister etc.

Desuden søger vi bagom –numre til kolleger og speciallæger på sundhed.dk/findbehandler/login   Man logger på med digital signatur.

 

Vi bruger ikke diktafon, men skriver alle notater mm. selv. Vi har sekretærer som passer telefon, skranke, og hjælper med attester, mails, tidsbookinger, regninger , løn og rigtig meget mere.

 

Vores  hjemmeside opdateres af sekretæren med relevante oplysninger til patienterne, som også via hjemmesiden eller minlæge appen  har mulighed for at bestille medicin og tider; samt korte e-mail konsultationer : http://www.lægerneiosted.dk

 

Internettet skal du bruge til  diverse hjælpeprogrammer med kliniske vejledninger, f.eks.  http://www.medibox.dk/  hvor dit brugernavn og adgangskode begge er UDL

http://www.sundhed.dk, hvor du bl.a. bruger Lægehåndbogen samt diverse sygdomsspecifikke henvisningsvejledninger, cancerpakkeforløb  m.v.

http://www.dsam.dk/flx/vejledninger/kliniske_vejledninger/

http://www.sportnetdoc.dk

m.fl.

 

Du får oprettet en medarbejder signatur hos os så du kan lave dødsattester, patientopslag på sundhed.dk og sende medicin m.v.

 

Derudover forefindes en lang række apparater og utensilier. Kort kan nævnes:

 

 • Laboratorium med blodprøvetagning og centrifugering
 • Apparater til Hgb, CRP, blodsukker, INR
 • EKG
 • urindykningskits
 • Streptokokanalyser
 • Diverse kirurgiske instrumenter
 • Tympanometri
 • Spirometri – lungefunktionsmålinger
 • Akutbord med hjertestarter, ilt mv.
 • Herudover forefindes diverse gængse lærebøger

 

 

 

INTRODUKTION

 

Den første arbejdsdag er mødetid kl. 08,30.

 

Arbejdstiden aftales efter individuelle behov, men er typisk mandag, onsdag, torsdag: 8:00 – 15.30. Tirsdag 8:00 til 17:00. Fredag 8.00 til 13.30.

 

Du får en formel tutorlæge, men alle tilstedeværende i huset bidrager i undervisningen.

 

Der er et introduktionsprogram for dig de første 3 dage,  herunder

dag 1:   2 timer med tutorlæge til rundvisning, præsentation, indføring i XMO programmet, dag 2:  1 time med en læge til orientering om telefonsystem, træning af FMK- medicinhåndtering og træning i henvisninger.

dag 3:  1 time med læge til fortsat træning og opsamling af hvad du kan , samt konsulationsprocessen.

dag 3:  1 time med sygeplejerske til : ,  relevante skabe, skuffer, laboratorium, diverse undersøgelses rum,  Instruks i relevant laboratorieudstyr.

 

Erfaringsmæssigt går de første dage med at sætte sig ind i ovenstående,- du skal ind og sidde ved egen skærm og træne, du skal prøve et par konsultationer og du skal  sidde med hos en af lægerne.

I løbet af et par dage får du selv patienter på dit program. I starten er antallet af patienter begrænset, men vil øges i takt med erfaring og øget selvstændighed. I den sidste tid skal du gerne arbejde i samme tempo som tutorlægen.

 

 

Der laves en  introduktionssamtale i løbet af de første uger, hvor planlægningen for den næste tid foregår – herunder gennemgang af logbog/tjeklister www.logbog.net,  forsøg på præcisering af stærke og svage sider m.v.

Det skal resultere i at du i fællesskab med os udfærdiger en uddannelsesplan, følgende skemaer kan med fordel bruges: http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/02-region-sjaelland/uddannelsesplanskabelon_ku_032010.pdf  og  https://www.sundhed.dk/content/cms/26/83726_introsamtaleskema.pdf   Uddannelsesplanen skal du fremlægge en tirsdag middag på et personalemøde i klinikken, så alle kan hjælpe med til at du får patienter på dit program, og alle læger kan deltage i emnebaseret undervisning, supervision og evaluering af dine mål.

 

 

Lægevagter: Afhængig af dit uddannelsestrin skal du evt. have lægevagter selv eller have tilbud om at køre med på 1-2 lægevagter, det er vigtigt at planlægge fra starten af, hvor vi sammen kan kigge på vores vagtskemaer.

 

Efter ca. en måned planlægger vi en justeringssamtale/midtvejsevaluering, hvor vi kan få drøftet vigtige mål og planer for de sidste måneder. Vi snakker løbende om gensidige behov og om hvordan du trives i din stilling. Vi tager jævnlig logbogsemner op og bruger de relevante vurderingsmetoder og godkender dine kompetencer . Sammen sørger vi for at du når dine mål.

Umiddelbart før afslutningen af din ansættelse, afholdes slutevaluering, hvor vi opsummerer, underskriver div. bilag, sørger for at alle kompetencer er godkendt i din logbog og du afleverer en skriftlig evaluering til os.

Dit tidsmæssige forløb skal dokumenteres ved at du hver 14. dag skal udfylde en fraværsseddel, som vi skal underskrive og sende til regionen, desuden skal vi til slut godkende dit  tidsmæssige forløb hos os via din logbog

 

DAGLIGDAGEN:

Du deltager i telefontiden hver dag  fra 8:00 – 9:00, hvilket er en god chance for at booke patienter til dig selv.

 

Du aftaler selv med tutorlæge og sekretær om der er specielle typer af patienter du gerne vil se. Det er ikke et problem at få fyldt tiderne ud; patienter og personale er vant til at have uddannelses læger, der har været adskillige PRL/bloklæger/KBU læger/ Intro læger/ fase 1, 2 og 3 læger hos os siden 1986.

 

Der er altid mulighed for direkte at søge råd hos sygeplejerske eller læge – ligesom vi gerne konfererer problemstillinger under frokosten kl. 12:30 – 13:00.

Der er desuden afsat tid til supervision/undervisning dagligt  fra 13 – 13.30 med lægerne på skift.

 

Vi vil gerne kontaktes, hvis der er noget du er i tvivl om – eller du vil høre til vore behandlingsprincipper.  Vi vil gerne afbrydes og supervisere direkte efter et bank på døren eller ryk i ærmet, så du ikke kommer bagud af programmet, fordi du skal vente på os.

 

Udover ovennævnte daglige undervisning, vil konkrete emner i temaform kunne aftales, du vil have mulighed for at undervise os på et middagsmøde og  der vil være mulighed for på eget initiativ at opsøge f.eks. speciallæger, fysioterapeuter, kommuner mv.

 

AKKREDITERING:  Klinikken er akkrediteret d. 1/6-18

Nu deltager vi i kvalitetssikring via Klyngemøder i forening med øvrige lægepraksis i Lejre Kommune.

 

Hvis du om morgenen er syg eller forsinket kan du ringe til mig eller til klinikken fra kl. 7.50 på vores akutnummer 81772269

Alt fravær skal som nævnt  registreres på Fraværslister, som hver 14. dag skal sendes til Regionen. http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/02-region-sjaelland/fravarsskema_rsj_praksislager_juli2016.pdf

 

 

Du får her min private adresse, e-mail og telefonnummer

 

Charlotte Frølund

Strandvejen 23, Hørby,

4300 Holbæk

 

cf@dadlnet.dk

 

mobil: 51 23 36 03